Katarína Martinusová
Považská 49
911 01 Trenčín
mapa »

Tel.: 032/ 743 7900
Mobil: 0907 507 870
E-mail: info@stavrozpocty.sk
Stavebné rozpočty, kalkulácie

Referencie

Budovy

Polyfunkčný objekt- Istebnícka - Trenčín
DD-DSS Dubnica nad Váhom- Rekonštrukcia objektu so zateplením budovy
Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu , N.Mesto n/V
Zateplenie bytového domu M.R.Štefánika 208/3,5 - Vrbové
BYTOVÝ KOMPLEX IDEÁL I. , Trenčín Sihoť V. , C 35 b.j. - I.etapa
Technológia zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO
Zmena dokončenej stavby-Rekonštrukcia Domu smútku Tr. Teplice
Polyfunkčný objekt T.S.D.OFFICE , ul.Opatovská TRENČÍN
Penzión s reštauráciou , prestavba Trenčianska Turná
Polyfunkčný nájomný bytový dom 23 b.j. a IS , 'Tri lipy' - Trenčianske Mitice
Nájomný bytový dom - 60 b. j. a IS, M.R.Štefánika, Bánovce n/B
Výstavba nájomných bytov 8 b.j. a IS - Košecké Podhradie
Bytový dom 14 b.j. a IS - Skalka n/Váhom
Technológia zhodnocovania komunálneho odpadu (jeho energetické využitie) - Čadca
Regionálne centrum zhodnotenia BRO a separácie komunálnych odpadov - Dolný Hričov
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu - Neporadza
Amfiteáter Terchová
Showroom DIZAX - novostavba Trenčín
Rezidenčný komplex, Olbrachtova ul., Trenčín
Rekonštrukcia objektu na ustajnenie koní – Nozdrkovce
NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN v Bratislave
Green Gardens /bytové domy/ – Nové Mesto n/V
ŠN Sv. Svorada ZOBOR, n.o. Nitra – rekonštrukcia kuchyne
Výrobná hala SLOVAKTUÁL - Pravenec
Budova lesného hospodárstva - Inovec
Modernizácia a rozšírenie skladových kapacít Slovak Mak – Hlohovec
Distribučný sklad COOP JEDNOTA Trenčín
BILLA Dolný Kubín – Kocka centrum
ŠN Sv. Svorada ZOBOR , n.o. Nitra – Modernizácia infraštruktúry
Polyfunkčný objekt PRO SALUTE – Trenčianske Teplice
TESCO Express, Sučany
Hypermarket TESCO Zvolen
TESCO Express, OD Slimák, Bratislava
Supermarket TESCO, Martin - Ľadoveň
TESCO Expres, ul. Pivoňková, Bratislava
TESCO Express, Vlastenecké nám., Bratislava
Supermarket TESCO Tr. Teplice
Supermarket TESCO Tlmače
Supermarket TESCO Hurbanovo
Supermarket TESCO – Nákupné centrum VAJNORIA , Bratislava
Supermarket TESCO – Most pri Bratislave
Rodinné domy, rôzne rekonštrukcie a prístavby

Športové ihriská

Športový areál- NOVINY
Športový areál TRYSKÁČ
Veľké futb.ihrisko s umelou tráv.plochou pri ZŠ Mlynská 697/7
Revitalizácia verejného priestranstva MČ VAJNORY- zóna RYBNIČNÁ
Multifunkčné ihrisko Námestovo
Ihrisko - OBCHODNÁ Trenčín
Ihrisko - KVETNÁ Trenčín
Ihrisko- SÚŤAŽNÁ - Trenčín
Ihrisko - VEĽKOMORAVSKÁ - Trenčín
Tréningové futbalové ihrisko - Rohožník
Slovenskočeské stredoškolské tréningové centrum - Trenčín
Umelý trávnik na trénovanie - Myjava
Výstavba tartanovej atletickej dráhy v areáli ZŠ Hrnčiarska
Golfové ihrisko - Žilina
Viacúčelový športový areál- Myjava
Futbalové ihrisko - Spišská Belá
Revitalizácia športového areálu - obec Stráža
Viacúčelové ihrisko s atletickým oválom-Tr.Teplice
Osadenie vonkajšieho bazéna v rek.zar.MVSR-Piešťany-Sľňava
Rekonštrukcia letného areálu - Skalica
Revitalizácia športového areálu ŽU na Veľkom Diele
Športový areál oddychu a zdravia - ul. Latorická, Bratislava
Multifunkčné ihrisko ul. SNP - Stará Turá
Revitalizácia športového areálu - Trnavská univerzita v Trnave
Rekonštrukcia futbalového štadióna SPARTAK Myjava
Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Mestská časť Bratislava
Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade - Veľkej
Prestavba futbalového areálu Trenčianske Teplice
Revitalizácia šport. areálu ZŠ Medzilaborecká, Bratislava
Revitalizácia šport. areálu ZŠ Vrútocká, Bratislava
Tréningové ihriská s umelou trávou Tr. Stankovce

Inžinierske stavby

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov - Tr. Teplice
Rozšírenie verejnej kanalizácie Kočovce – m. č. Rakoluby
IBV – Mestské – Trenčianska Turná
Kanalizácia a vodovod III. Etapa – Zamarovce
Miestna komunikácia a inž. siete v obci Zamarovce
Technická infraštruktúra Háje II. kv. - 2. etapa – Dubnica n/V
Rozšírenie areálu firmy KVETA – Tr. Stankovce
Rekonštrukcia vodovodu ul. Hurbanova Dubnica n/V
NC LAUGARICIO, Trenčín - Belá
Miestna obslužná komunikácia TESCO